de massa kloont ons allen

de massa kloont ons allen
tot een blanco boek met afgebakende hoofdstukken
we stappen voorbij
we rijden heen, vliegen terug
de bokaal een labyrint van aquariums
een excelsheet voor de boekhouder
en we klagen niet – is dat dan niet wat we wouden
wat we deelden, wat we droomden?
massa vervalt
eenheid wordt meerheid
de lijn die mij afbakent verdwijnt
wordt des te helder
we leven in het licht
(we leven in de schaduw van wat we waren)
we leven in de stilte van de storm