Assimilatie

Vanaf de geboorte ondergaat de mens assimilatie – het denken en handelen vormt zich naar de omgeving, zowel de directe als de indirecte. Gedurende elke stap van het assimilatieproces kan er iets misgaan. Hiervoor kan een biologische oorzaak voor worden aangeduid, evengoed speelt de directe omgeving een fundamentele rol. Het assimilatieproces is een ingenieus systeem, een efficiënte manier om het verdere overleven en de latere kennisvergaring te versoepelen. Waar de assimilatie echter in faalt, is in het bereiken van een ideale assimilatie. Deze wordt deels onmogelijk gemaakt door de afwezigheid van een einddoel, een model dat welomlijnd het streven is van dit proces. De afwezigheid van zo’n doel kan, eens opgemerkt, leiden tot één van volgende karaktertrekken: systeemdwang, vluchtgedrag, lethargie. In alledrie de gevallen kan er gesproken worden van een reactie op het assimilatieproces, reacties inherent aan de menselijke mentale weerstand en eventueel zo problematisch worden dat een interventie noodzakelijk opdat het assimilatieproces versterkt hervat kan worden.