Ander einder

Bijna vier jaar na het uitbrengen van mijn eerste verzameling gedichten soms droomt pinokio / soms ook niet, ben ik verheugd een nieuwe bundel voor te mogen stellen: ander einder.

Proefdruk ‘Ander einder’

Wil je graag een voorsmaakje van wat er in staat? Een aantal van de gedichten die ik de afgelopen twee jaar op deze website heb geplaatst werden opgenomen in de nieuwe verzameling.

ander einder kan via deze website gereserveerd worden of bij mij persoonlijk. Mijn geloof in betaalbare literatuur is de afgelopen jaren nog niet veranderd: de nieuwe bundel kan je wederom verkrijgen voor €10 / exemplaar.

Ander einder

Welcome

Hi there!

I’m Konrad. You have managed to reach this website, crazy isn’t it? Almost nobody does, but that’s on me for housing my site in Réunion! Not that a lot happens here. I’m hardly a community, nor am I interested in submerging you in poorly packed commercials. I do however think that it’s important to have a place on the internet where you can decide for yourself how things are run, what’s shown and what happens with it. Something along what Virginia Woolf referred to, only virtually.

Now I can just see you start to wonder what it is I actually do? Well, what can I say? I have a strong preference for poetry and stories. I like to read, but love to write. It’s a bit like breathing, if I’m being honest. On this site you’ll thus find stuff I’ve written in the past. Short stories, a random paragraph, a poem,…

I’m not promising that what you’ll find, is also something you’ll like. I do encourage you to have a look around. Every language is mixed in the mainstream, though you can narrow it down through the menu.

Life is Technicolor: some languages enable associations others cannot compute; sometimes languages interact or complement each other. Sometimes a poem arises in one languages, transmutes itself into another languages, but stumbles trying on the third. It’s the linguistic alchemy that defines modern times.

Konrad

Welkom

Hallo!

Ik ben Konrad en jij bent op mijn website beland, gek he? Bijna niemand vindt z’n weg naar deze plek (ik had mijn digitale thuis dan natuurlijk ook niet in Réunion moeten onderbrengen). Niet dat er veel gebeurt op deze website. Ik ben geen gemeenschap, noch geïnteresseerd in jou onder te dompelen in verbloemde reclame. Ik ben echter wel van mening dat het belangrijk is om een eigen plek op het internet te hebben, waar je zelf kan bepalen hoe de boel er uit ziet, wat er op komt en natuurlijk wat er mee gebeurt. Een beetje waar Virginia Woolf op doelde, maar dan virtueel.

Wat doe ik hier dan, zie ik je al afvragen? Wel, ik heb een sterke voorliefde voor poëzie en verhalen. Ik lees graag, maar schrijf toch iets liever. Voor mij is dat iets natuurlijks. Dus ga je op deze site voornamelijk zaken vinden die ik in het verleden al geschreven heb. Een kortverhaal, een paragraaf, een gedicht,…

Ik beloof niet dat wat je vindt, je ook leuk gaat vinden. Maar ik moedig je aan om rond te kijken. Elke taal is door elkaar gemengd in de hoofdstroom, maar je kan ook een individuele taal kiezen in het menu.

Het leven is Technicolor : sommige talen laten associaties toe waar anderen niet mee om kunnen; soms vullen talen elkaar mooi aan of is er een andere interessante interactie. Soms wordt een gedicht in de ene taal geboren, groeit door naar een andere taal, maar verwelkt in een derde. Het is de taalkundige alchemie die onze moderne tijd definieert.

Konrad

sometimes pinokio’s adream / sometimes not

At the end of 2015, I published my first collection of poems, written in Dutch (Flemish). It marked the first official expression of my creativity. The collection is called soms droomt pinokio / soms ook niet and can be bought for a fair €10 on the Dutch ecommerce-platform bol.com, the book distribution network ECI, ordered by your independent bookshop, or bought using this site.

Poetry is a niche activity, literature a preference, and the might of the word rules the ego. Because of these reasons, I went the extra mile to arrange a low price point, took complete command of the publication process and am able to offer you my poems on a cherishable medium.

At this moment in time, this collection has not yet been translated into the English language. Efforts have been made, but it is difficult to cover all nuances. For instance, Flemish Dutch possess the second person singular ge/gij which sounds intimately familiar to the Flemish, yet comes across as downright antiquated to the Dutch. Several of my poems use this form. If I were to translate this phenomena into English, the closest general analogue I’d find would be thee/thou. A better solution would be to simply translate my poems in Scottish English, which would cover more bases, but not all. All this, of course, to illustrate that I have had serious thoughts about translating my poems, but haven’t actually executed these thoughts.